3θέσιος καναπές CHESTERFILD 1.400€+φ.π.α

3θέσιος καναπές  σε διάφορες αποχρώσεις και διαστάσεις. 1.736€

 

3seat in various sizes and shades 1.736€

 

3θέσιος καναπές  σε διάφορες αποχρώσεις και διαστάσεις. 1.736€

 

3seat in various sizes and shades 1.736€

 

3θέσιος καναπές  σε διάφορες αποχρώσεις και διαστάσεις. 1.736€

 

3seat in various sizes and shades 1.736€

 

Thanks for watching!